NEN-en-ISO-7010

De wereldwijde norm voor veiligheidssignalering (ISO 7010) is nu in geheel Europa overgenomen en dus ook in Nederland. Hierdoor is de NEN 6088, de pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, dan ook ingetrokken.

In Nederland is de norm ingevoerd als NEN-EN-ISO 7010. Zo wordt Europa nog meer één en is er minder onduidelijkheid op de werkvloer.

De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september van 2012 gepubliceerd.
De nieuwe pictogrammen kunnen nu dus al worden gebruikt.
Alle pictogrammen hoeven natuurlijk niet almas worden vervangen, dit is niet nodig maar zeker niet realistisch.

In bestaande situaties kunnen de oude pictogrammen worden gehandhaafd en ook bij kleine wijzigingen aan bestaande systemen kunnen deze nog prima dienst blijven doen.
De gebruikte pictogrammen in een gebouw moeten wel gelijk zijn, dus als u het pictogram
F001 Brandblusser  gebruikt, dan mag er geen PIC 403 Brandblusser  meer in dat gebouw worden gebruikt.

U dient er voor te zorgen dat de nieuwe varianten niet door elkaar worden gebruikt.
Op machines adviseren wij om de nieuwe varianten te gebuiken.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pictogram in Nederland de standaard wordt.
In Duitsland en Engeland ziet men het gebruik van de nieuwe pictogrammen al meer, aangezien ze daar de ISO als eerder hebben gestandaardiseerd.

De NEN 3011 zal bij de meeste pictogrammen doorverwijzen naar de NEN-EN-ISO 7010.

Het Bouwbesluit zal voor wat betreft de vluchtrouteaanduiding gaan verwijzen naar de NEN 3011, die op zijn beurt dus weer doorverwijst naar de NEN-EN-ISO 7010.

Meer informatie over de NEN-EN-ISO 7010 is te vinden op de site van de NEN.